Městské vodovody a kanalizace Úpice

Organizace Městské vodovody a kanalizace Úpice byla zřízena jako příspěvková organizace Města Úpice hospodařící bez příspěvku Města. V čele organizace stojí ředitel.
Hlavní činností organizace je zásobování obyvatel města pitnou vodou dle Zákona o veřejném zdraví a prováděcí vyhlášky č.252/2004Sb., a odvádění a čištění odpadních vod a opravy a údržby vodovodní a stokové sítě pro veřejnou potřebu. Činností doplňkovou je svoz a likvidace obsahu septiků a žump.

Všechny důležité
informace

Tyto webové stránky slouží k informovanosti odběratelů například o nutných uzavírkách vody z důvodu opravy havárie na vodovodní síti. Dále obsahují kontakty, informace o pohotovosti při poruše vodovodu ve dnech volna, kalkulace a ceny, rozbory pitné vody, fakturační údaje, možnosti platby a další informace.