Cena vodného a stočného pro rok 2024

Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2024.
Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele a je v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 12 %.
Bc. Petr David, ředitel


Možnosti platby vodného a stočného:

  • složenkou na České poště nebo
  • bezhotovostním převodem na účet č. 171902594 / 0600, VS = číslo faktury
  • INKASO – je třeba v peněžním ústavu zařídit souhlas s inkasem a na MěVaK Úpice nahlásit číslo účtu odběratele.

 

Cena vodného a stočného pro rok 2023

Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2023.
Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele a je v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 10 %.
Bc. Petr David, ředitel


Možnosti platby vodného a stočného:

  • složenkou na České poště nebo
  • bezhotovostním převodem na účet č. 171902594 / 0600, VS = číslo faktury
  • INKASO – je třeba v peněžním ústavu zařídit souhlas s inkasem a na MěVaK Úpice nahlásit číslo účtu odběratele.

 

Ceník doplňkových činností

Doplňková činnost - kanalizace

mthsazbadaňový základcelkem s DPH
1,00x1586=1586,001745

Doplňková činnost - ČOV

sazbadaňový základcelkem s DPH
1x111=111122

 

Ceník prací

Ceník prací od 1. ledna 2023
Prácemontáže a opravy356 Kč bez DPH
uzavírání a otevírání vody
poškozený vodoměr, technické činnosti, trasování
506 Kč bez DPH
DopravaVoIkswagen30 Kč / km bez DPH
traktor s fekálním návěsem
opravy, poškozený vodoměr, trasování, doplňková činnost, vyvezení kalu ze septiku, čištění
1586 Kč / mth bez DPH
traktor vč. řidiče – doplňková činnost686 Kč / mth bez DPH
teleskopický manipulátor vč. řidiče – doplň. činnost1207 Kč / mth bez DPH
likvidace kalů111 Kč / m³ bez DPH
Vodoměrynáhrada výdajů za přezkoušení vodoměrů
montáž a demontóž vodoměru, odvezení do firmy Kaden s. r. o. Osečnice
plus přefakturace ze zkušebny dle faktury
2287 Kč bez DPH
Práce provedené do 24 hodin od podání zakázky se navyšují o 50 %.
Práce prováděné mimo řádnou pracovní dobu se navyšují o 50 %.
Práce prováděné v sobotu, neděli a ve svátek se navyšují o 100 %.
Poptatek za odstavení funkčnosti vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky po druhé upomínce
neuhrazené faktury
500 Kč
Pokuta za neoprávněné porušení plomby zaplombovaného zařízení1 500 Kč
Pokuta za neoprávněný odběr pitné vody nebo vypouštění odpadních vod za každý jednotlivý případ
a druh neoprávněného odběru
5 000 Kč
Použitím smluvních pokut nezaniká právo na úhradu vzniklých nákladů a škod.