Uzavření smlouvy o dodávce vody

K uzavření smlouvy o dodávce vody je třeba doložit:

  1. kupní smlouvu (v případě úmrtí odběratele úmrtní list)
  2. výpis z obchodního rejstříku (pokud existuje)
  3. občanský průkaz
  4. výpis z katastru nemovitostí
  5. stav vodoměru k datu přepisu odsouhlasený novým i předchozím odběratelem