Wolkerova stezka – přerušení dodávky pitné vody

Havárie vodovodu Radeč (u bytovek)
19. 10. 2023
Havárie vodovodu
7. 11. 2023