Havárie vodovodu Radeč

Havárie vodovodu Úpice, ulice Na Veselce
17. 7. 2023
Havárie vodovodu Úpice – Veselka
23. 8. 2023