Přerušení dodávky pitné vody v ul. Zákopanka a Březinova

Havárie vodovodu u domu č.p. 821 v Důlni
27. 5. 2024