Havárie vodovodu u domu č.p. 430 (Fortna)

Havárie vodovodu v ulici Tyršova
27. 12. 2023