Přeložka vodovodu Úpice, ulice Žižkova
10. 10. 2023
Havárie vodovodu Radeč (u bytovek)
19. 10. 2023