Přeložka vodovodu Úpice, ulice Žižkova

Havárie vodovodu Radeč (bývalé JZD)
5. 10. 2023
Havárie vodovodu
18. 10. 2023